Hoe verzin je een goede stelling?

Een stelling maken voor een debat is altijd lastig. Er zijn bepaalde dingen zijn waar je rekening mee moet houden.

Ten eerste is het belangrijk dat je een onderwerp kiest, die recent is en waar je veel informatie over kunt vinden.
Ook is het belangrijk dat je zelf geïnteresseerd bent in het onderwerp; dit maakt je geïnteresseerder en dat maakt het leuker om er aan te werken. Ook is het dan het makkelijker erover te debatteren.

Bij een debat heb je een partij die ‘voor’ de stelling is en een partij die ‘tegen’ de stelling is. Daarom is het belangrijk dat je bij de stelling zowel voor- als tegenargumenten  kunt vinden.

Om een echte stelling te bedenken, is het belangrijk dat je goed nadenkt over de formulering van de stelling; hoe kan ik het onderwerp het beste kort en bondig in de vorm van een stelling zetten?
het moet kort en bondig zijn omdat het dan duidelijk is voor het publiek en niet tot verwarring leidt.

Wat ook tot verwarring leidt, is het gebruiken van ontkennende woorden in de stelling. Dit moet je dus niet doen. Ook moet je geen argumenten in je stelling gebruiken. Argumenten gebruik je alleen om je mening te onderbouwen en te versterken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *