Tag Archive for opervlakte

Hoe bereken ik oppervlakte?

Methode 1 – Oppervlak van een Rechthoek berekenen.

Formule:
korte zijde x lange zijde = oppervlakte
of
Lenge x Breedte = oppervlakte

1. Meet de lengte/korte zijde op en noteer deze in centimeter.
2. Meet de breedte/lange zijde op en noteer deze in centimeter.
3. Vermenigvuldig de lengte/korte zijde met de breedte/lange zijde.
4. Je hebt nu de oppervlakte van een rechthoek in vierkante centimeter berekend.

Voorbeeld:
korte zijde = 5 cm
lange zijde = 10 cm

Korte zijde x Lange zijde = Oppervlakte
Lengte x Breedte = Oppervlakte
5 centimeter x 10 centimeter = 50cm²
5 Meter x 10 Meter = 50M²
Methode 2 – Oppervlakte van een Cirkel berekenen.

Formule:
Straal x Straal x Pi
TT x r²

1. Bereken de diameter van de cirkel. De diameter is een rechte lijn die van de ene kant van de cirkel naar de andere kant van de cirkel loopt.
Deze lijn loopt over het middelpunt van de cirkel heen en is de grootste afstand tussen twee punten op een cirkel.
Het is dus eigenlijk de lijn die je krijgt als je de cirkel dubbel vouwt.
2. Bereken de straal van de cirkel. De straal is het stuk vanaf de buitenkant van de cirkel tot het middenpunt.
Je kan de straal eenvoudig berekenen door de Diameter die je bij stap één hebt berekend door twee te delen.
3. Voer de formule in op je rekenmachine. Straal x Straal x pi. Pi wordt op je rekenmachine aangegeven met het teken TT.
Dit getal is oneindig lang maar het wordt afgerond op 3,14.
4. Je hebt de oppervlakte van een cirkel berekend.

Voorbeeld:
Diameter 10 Centimeter
Straal 5 Centimeter
Pi TT

1. De diameter is 10.
2. diameter delen door twee. 10 : 2 = 5 Centimeter.
3. straal x straal x pi = 5 x 5 x TT
4. 5 x 5 x TT = 78,50 Centimeter.
Methode 3 – Oppervlakte berekenen van een Driehoek.

Formule
(korte zijde x Lange zijde) : 2 = oppervlakte driehoek.
(Basis x Hoogte) : 2 = oppervlakte driehoek.

1. Meet de breedte van het driehoek en noteer deze in centimeters. Met de breedte wordt de basis bedoeld, oftewel de onderste lijn van het driehoek.
2. Meet de lengte van het driehoek en noteer deze in centimeters.Met de lengte van het driehoek wordt de afstand van de basis, de onderste lijn, tot het hoogste punt in het driehoek bedoelt.
3. Doe de lengte x de breedte en deel deze door twee.
4. Je hebt nu de oppervlakte van een driehoek berekend.

Voorbeeld:
breedte 5 Centimeter
Lengte 10 Centimeter

1. De breedte is 5 centimeter.
2. De lengte is 10 centimeter.
3. (Breedte x Lengte) : 2 = (5 x 10) : 2
4. (5 x 10) : 2 = 25 Centimeter.